Praktische informatie en contact


Coaching

Meestal begint een coachtraject met een eerste gesprek met de opdrachtgever, waarin de bedoeling van het traject wordt verhelderd en enkele zakelijke aspecten als de tarieven en het aantal te starten gesprekken aan de orde komen.

Na akkoord van de opdrachtgever en de coachee start het coachtraject. Het eerste gesprek met de coachee heeft het karakter van kennismaking en intake. Tijdens dit oriënterend gesprek bespreken we wat de coachee met coaching wil bereiken. De coachee beslist na de eerste kennismaking of het traject al dan niet wordt voortgezet.

Supervisie

Dezelfde werkwijze wordt gevolgd wanneer het een supervisietraject betreft.

Locatie

  • Canadese Gans 15
  • 1423 PM Uithoorn
  • Of een geschikte ruimte in de eigen organisatie

Contact

Tarieven op aanvraag