Ton Liefaard


Op 1 augustus 2015 heb ik een 41-jarige loopbaan in het onderwijs afgerond waarin ik 32 jaar eindverantwoordelijke leidinggevende functies heb vervuld.

In deze functies heb ik leiding gegeven aan omvangrijke veranderingsprocessen zoals onderwijsvernieuwingen, organisatieveranderingen, cultuurverandering en modern personeelsbeleid. Ook heb ik een ruime bestuurlijke ervaring opgebouwd in organisaties buiten het onderwijs en in de politiek.

Al langere tijd coach ik leidinggevenden (in en buiten het onderwijs) en docenten, gericht op ontwikkelingsvragen en problemen in het werk en het persoonlijk functioneren.

Als coach en supervisor begeleid ik schoolleiders, middenmanagers, docenten, werkenden in de medische wereld en het bedrijfsleven en studenten van coachopleidingen. 

Meer weten over Ton Liefaard?